Reklamační formulář

Reklamační formulář (v4)
Vyplňte prosím reklamační formulář. Reklamace bude odeslána na naše reklamační oddělení. Náš technik Vás bude zpět kontaktovat s návrhem řešení reklamace.
Číslo objednávky:
Číslo objednávky najdete ve smlouvě, objednávce, zálohovém listu nebo faktuře. Jedná se o 7-mi místné číslo. Bez tohoto čísla nelze uplatnit reklamaci.
Email:
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Předmět reklamace:
Můžete přiložit fotografie.
Přiložit další fotografie.
Přiložit další fotografie.
(Povolené formáty jsou jpg,png,gif,pdf)