Přeskočit na hlavní obsah

Reklamační formulář

Zadejte reklamaci

Číslo zakázky je sedmimístné číslo smlouvy nebo objednávky
Jméno a příjmení uvedené na smlouvě, príparně název firmy
Vaše email adresa
Popište reklamaci nebo závadu.
Zde můžete nahrát foto závady/reklamace